entehayeentezar9

مـحـمــد سـاكـی

entehayeentezar9

http://entehayeentezar9.blogfa.com

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´ - فرم صورت جلسه انتخابات شورای دانش آموزی

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´

بــا ســلام خــدمــت شمــا بــازديــد
کننــده گــرامــی :
درود و سپـاس خدائـي را كه بـه مـا
توانايـي بخشيد تـا به كسب علـم و
معرفت بپردازيم ، سپاس او را كه در
ژرفاي وجود ما عشق و ايمان را قرار
داد و به ما توانايي داد تا با پشتـوانه
علــم و دانــش بتـوانيــم خــدمتگـذار
جــامعــه بــاشيــم .
در این سايت سعی دارم که با کمک
عـلاقـه منـدان به دانـش آمـوزان ایـن
مرزوبـوم، و به دور از هـرگونه دغدغـه
فکری ،مقالات و مطالبی که در زمینه
شغلی برای معلـمان، مفیـد است را
جمـع آوری نمـایـم . امـیـد اسـت کـه
مورداستفاده علاقه مندان قرار گیرد.
و امـا... ایـن کمتـریـن تـلاش خـود را
تقـدیم می کنم به فـرزنـدان مستعـد
یـادگاران هشت سال دفـاع مقدس،
که بی ریا رفتند ،و حماسه ساختند،
و هـیـچ چـشـم داشـتــی بــه آیـنـده
نـداشتنـد و بـه همـه ی آنـانی که بـا
عشق شروع می کنند و بـا مهربانی
و صـداقـت زنـدگـی مـی نمـاینـد.
امیـدوارم لحظـه های خوبی را در این
ســايــت سپــری کنیــد.
تـــوجــه: ايــن سـايــت هــر لـحـظــه
امــکـان آپــديــت شـدن دارد.
لـطـفــــاً نــظـــرات ، انــتــقــــادات و
پـيشنهـادات خـود را فقـط در صفحـه
اصلـي انتـهاي انتـظـار بيـان نمـاييـد.
شمـا مـي تـوانيـد نـظـراتــون رو بــه
شماره هاي زير اس ام اس کنيد.

الَّـلـهُـــمَّ عَـجـِّــلْ لـِوَلـِيـِــكَ الْـفَـــرَج

๑۩۞۩๑ مديريـت سايـت ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ محمـــد ساكـــی ๑۩۞۩๑

۞۞●( 09163084598 )●۞۞

۞۞●( 09393084598 )●۞۞

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´

پـیــام مــدیــر


بــا ســلام خــدمــت شمــا بــازديــد
کننــده گــرامــی :
درود و سپـاس خدائـي را كه بـه مـا
توانايـي بخشيد تـا به كسب علـم و
معرفت بپردازيم ، سپاس او را كه در
ژرفاي وجود ما عشق و ايمان را قرار
داد و به ما توانايي داد تا با پشتـوانه
علــم و دانــش بتـوانيــم خــدمتگـذار
جــامعــه بــاشيــم .
در این سايت سعی دارم که با کمک
عـلاقـه منـدان به دانـش آمـوزان ایـن
مرزوبـوم، و به دور از هـرگونه دغدغـه
فکری ،مقالات و مطالبی که در زمینه
شغلی برای معلـمان، مفیـد است را
جمـع آوری نمـایـم . امـیـد اسـت کـه
مورداستفاده علاقه مندان قرار گیرد.
و امـا... ایـن کمتـریـن تـلاش خـود را
تقـدیم می کنم به فـرزنـدان مستعـد
یـادگاران هشت سال دفـاع مقدس،
که بی ریا رفتند ،و حماسه ساختند،
و هـیـچ چـشـم داشـتــی بــه آیـنـده
نـداشتنـد و بـه همـه ی آنـانی که بـا
عشق شروع می کنند و بـا مهربانی
و صـداقـت زنـدگـی مـی نمـاینـد.
امیـدوارم لحظـه های خوبی را در این
ســايــت سپــری کنیــد.
تـــوجــه: ايــن سـايــت هــر لـحـظــه
امــکـان آپــديــت شـدن دارد.
لـطـفــــاً نــظـــرات ، انــتــقــــادات و
پـيشنهـادات خـود را فقـط در صفحـه
اصلـي انتـهاي انتـظـار بيـان نمـاييـد.
شمـا مـي تـوانيـد نـظـراتــون رو بــه
شماره هاي زير اس ام اس کنيد.

الَّـلـهُـــمَّ عَـجـِّــلْ لـِوَلـِيـِــكَ الْـفَـــرَج

๑۩۞۩๑ مديريـت سايـت ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ محمـــد ساكـــی ๑۩۞۩๑

۞۞●( 09163084598 )●۞۞

۞۞●( 09393084598 )●۞۞

امـكـانــات سـايـت

ایـن صفحـه را صفحـه خانگـی خـود كنیـد     ارسـال نـامـه بـه مـدیـر     این سايت را به علاقه مندی های خود  
اضافه كنید

  RSS  

آمـــار سـايــت
حــديــث روز
مــطـالــب سـايــت
صـفـحـه نـخـسـت
سـاعت دقيـق حضـور دانـش آمـوزان در مـدرسـه
سـاعـات زنـگ تفـريـح دانـش آمـوزان
روزهـاي حضـور اوليـاء در مـدرسـه
تلفـن گـويـا مـدرسـه
بــرنـامـــه نمــاز جمعــه
بـرنـامـه كـار كتـاب خــانــه
بـرنـامـه آغـازيـن صبـحگاه
جشن قرآن كلاس اولي ها
بــرنـامــه كلاس هاي تقويتي
اهم فعاليت هاي انجام شده درخصوص انتخابات شوراي دانش آموزي
عملكرد بمناسبت 13آبان
عملكـرد ســه مــاهــه ( مهــر ، آبــان و آذر )
مسابقه ويژه عيد قربان تا عيد غدير
گزارش فعاليت به مناسبت عيد قربان و عيد غدير
عملكرد بهمن ماه
عملكرد دي ماه
دانش آموزان برتر و ممتاز در نيمسال اول سال تحصيلي 88 - 87
گزارش اردوي دانش آموزان
برنامه هفتگي نماز جماعت
تقدير و تشكر از اعضاي انجمن و اولياء و مربيان
ليست قيمت کتب دانش آموزان ابتدايي
گـروه بـنـدي ورزشي دانـش آمـوزان كـلاس چهـارم
کميته نرمش صبحگاهي
شماره تلفن مستقيم دواير اداره آموزش و پرورش
فرم بازديد مدير از كلاس اول توصيفي
فهرسـت فعاليـت هـاي ماهانـه
ساعـت شـروع كـار
چـارت سـازمـانـي
جـدول پخـش فيـلم
تقويم زمان بندي جلسات شوراي معلمان
بـرنامـه هفتگـي مراسـم آغازيـن
بـرنامـه هفتگـي ساعات ورزش
اطلاعيه پيش دبستاني
ابلاغ معلم افتخاري
اردو - رضايت نامه اردو خارج شهرستان
اردو - مجوز اردو داخل استان
ارزشيابي ماهانه
اسامـي و مشخصـات دانـش آمـوزان شاهد و جانباز
اهـم وظـايـف مـديـر
اهـم وظـايـف معـاون
اهـم وظـايـف آمـوزگـاران
اهـم وظايـف مـربـي پـرورشـي
اهـم وظـايـف مـربـي ورزش
اهـم وظـايـف سـرايـدار
فرم سنجش
فرم بازديد مدير از عملكرد معلم ورزش
فرم بازديد مدير از كلاس درس
بـرنامـه هـاي اداري ـ آمـوزشـي
بـرنامـه هـاي پـرورشـي
برنامـه هفتگـي كـلاس اول
برنامـه هفتگـي كـلاس دوم
برنامـه هفتگـي كـلاس سـوم
برنامـه هفتگي كلاس چهارم
برنامـه هفتگـي كـلاس پنجـم
تقدير نامه دانش آموزان تلاشگر
تقدير نامه روز معلم 1
تقدير نامه روز معلم 2
نامه اداري
موارد تعهد نامه عمومي دانش آموزان
سؤالات مسـابقـه قـربـان تـا غـديـر
فرم ليسـت اسامـي جهت پرداخت شهريه
گواهي نامه دوره آمادگي
فرم تطبيق با اصل شناسنامه براي ثبت نام در پايه اول ابتدايي
جـدول زمـان بنـدي پپيشنهـادي دروس پايـه اول ابتدايـي
جـدول زمـان بنـدي پپيشنهـادي دروس پايـه دوم ابتدايـي
جـدول زمـان بنـدي پپيشنهـادي دروس پايـه سوم ابتدايـي
جـدول زمـان بنـدي پپيشنهـادي دروس پايـه چهارم ابتدايـي
جـدول زمـان بنـدي پپيشنهـادي دروس پايـه پنجـم ابتدايـي
دانستنـي هـاي ريـاضـي کـلاس هـاي پنجـم ابتـدايـي
گـواهـي مـوقـت قبـولـي
گـواهـي عـدم اشتغـال بـه تحصيـل
گـواهـي اشتغـال بـه تحصيـل
كارنامه ارزشيابي ماهانه
كارنامه نمرات مستمر نوبت اول و دوم
كارنامه نمرات نوبت اول و دوم
دعوتنامه از ولي درخصوص وضعيت درسي و اخلاقي
دعوتنامه انجمن اوليا و مربيان
دعوتنامه جهت بحث و مذاکره در مورد پاره اي از مسائل مربوط به دبستان
دعوتنامه شركت در كلاس آموزش خانواده
طـرح درس روزانـه
طرح كرامت ـ ابلاغ
طرح كرامت ـ بـرگ شكـوفـه
طرح كرامت - فرم گزارش كار
صورت جلسه برگزاري امتحان هماهنگ
فرم ارائه پيشنهاد به شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
سند حسابداري
گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در آموزشگاه
مخصوص اموال غير مصرفي و در حکم مصرفي موجود در اتاق
نمودار كدهاي مكاتباتي سازمان آموزش و پرورش
فرم بيمه شماره (2) دانش آموزان
فرم بيمه شماره (3) كاركنان
فرم بيمه شماره 5 شرکت بيمه ايران
شماره تلفن مدارس شهرستان هويزه
ساعـت شـروع كـار دبستـان پنج زنگ
ساعت شروع كار دبستان صبح و بعد از ظهر
راهنمــاي تـاريــخ انبيــاء
برنامه سازمان هاي صبـح و بعد از ظهر آموزشگاه هاي شهر و روستا
ليست كتب 1
ليست كتب 2
ليست كتب 3
دعـا و نيايش : روز شنبه
دعـا و نيايش : روز يكشنبه
دعـا و نيايش : روز دوشنبه
دعـا و نيايش : روز سه شنبه
دعـا و نيايش : روز چهارشنبه
دعـا و نيايش : روز پنج شنبـه
دعاي فرج
شعار هفته : روز شنبه
شعار هفته : روز يكشنبه
شعار هفته : روز دوشنبه
شعار هفته : روز سه شنبه
شعار هفته : روز چهارشنبه
شعار هفته : روز پنج شنبه
متن کتاب ‌هاي درسي كلاس اول ابتدايي
متن کتاب ‌هاي درسي كلاس دوم ابتدايي
متن کتاب ‌هاي درسي كلاس سوم ابتدايي
متن کتاب ‌هاي درسي كلاس چهارم ابتدايي
متن کتاب ‌هاي درسي كلاس پنجم ابتدايي
نمونه سؤالات به همراه آموزش دوره ابتدايي
آمــــوزش معلمـــان
انـــــــواع بــــــــازي
معلم پاسدار فكر و كمال ، باغبان عشق و جمال
چند نمونه بسم الله الرحمن الرحيم
معلــم نمونـــه
بـــازي و ريـــاضــي
بچه ها مي آموزند آن طوري باشند که زندگي مي کنند
معلـم خـوب
ارزش يــابــي توصيفـــي
مـــن آمــوزگـارم
مقالات آموزشي و پرورشي
تصاوير هميار پليس
فرم ثبت صورتجلسات شوراي دانش آموزي
فرم صورت جلسه انتخابات شوراي دانش آموزي
نمـون بـرگ شـرح حـال
نمون برگ ثبت دوره هاي آموزشي
نمـون بـرگ ارزيابي والدين از پوشه
ليست وضعيت درسي
ليست وضعيت حضور و غياب
فـرم مـاهـانه ميـانگيـن نمـرات دانـش آمـوزان دبستـان
فـرم ارزيـابـي عملكـرد مجريـان واحـد كـار
طرح روي جلد
سرود ملي جمهوري اسلامي ايران
جشن قرآن كلاس اولي ها
برگ مرخصي
بــرنـامــه امـتـحــانـات نــوبـت اول شهـرستــان هـويــزه
بــرنـامــه امـتـحــانـات نــوبـت دوم شهـرستــان هـويــزه
جـدول ضـرب
برگ املا
نمونه سوالات پايه پنجم ابتدايي
نمونه سوالات پايه چهارم ابتدايي
نمونه سوالات پايه سوم ابتدايي
نمونه سوالات پايه دوم ابتدايي
نمونه سوالات پايه اول ابتدايي
بچــه هــا
گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در آموزشگاه
شاخص هاي ارزيابي عملكرد - ارزيابي كلي
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در امور آموزشي
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در امور اداري و مالي
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در امور پرورشي
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در امور فضا و تجهيزات
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در انجمن اوليا و مربيان
شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران گروه هاي آموزشي
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزشگاه در امر اقامه نماز
فرم بازرسي
طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين فرم 1
طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين فرم 2
طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين فرم 3
طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين فرم 4
درصد قبولي دانش آموزان در امتحانات پايه
درصد قبولي تمام دانش آموزان در امتحانات
ليست پرداخت حق الزحمه مهر آبان آذر
ليست پرداخت حق الزحمه دي بهمن اسفند
من به عنوان دانش آموز مقررات زير را رعايت مي کنم :
معرفي نامه پزشكي
كارنامه توصيفي درس هنر دوره ي ابتدايي
قرارداد سرويس دانش آموزان
فــرم تــوزيــع شيــر دانــش آمــوزان

لـوگـوي عنـاويـن سـايـت
پــازل اعــداد

با خانه

گروه :

دعــاي فــرج

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

عـضـويـت در خـبـرنـامـه

ارسـال صـفـحـه بـه دوسـتـان
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

آمــار بــازديــد
»افراد آنلاين:
» كل بازديدها :
»کاربر: Admin

AddThis Feed Button
جـسـتـجـوگـر كـلـمـات
وضـعـيـت مـديـر در يـاهـو
سـخــن آمـوزنــده
آي پــي ســايــت

آي پي شما : 109.74.232.204
سيستم عامل : Windows XP
سايز اسکرين : 1024در 768
سايز پنجره : 576در 237
تعداد رنگ : 32بيت


اوقــات شــرعــي

N

                                   وزارت آمـوزش و پـرورش                           شمـاره :

باسمه تعالي                سازمـان آمـوزش و پـرورش                              تـاريـخ :

                                 اداره آمـوزش و پـروش شهرستان                          پيوسـت :

 

فرم صورت جلسه انتخابات شورای دانش آموزی

 

استان:                            شهرستان:                            آموزشگاه :  

انتخابات شورای دانش آموزی در روز                     تاریخ                       راس ساعت                          با حضورکلیه ی اعضای اجرایی شروع شد و درساعت           خاتمه یافت.

اسامي منتخبين :

رديف

نام و نام خانوادگي منتخبين و اعضاء

تعداد آرا

عضو اصلي يا علي البدل

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

اسامي هيئت اجرايي :

رديف

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

امضاء

1

 

رئيس صندوق

 

2

 

نايب رئيس

 

3

 

منشي

 

4

 

منشي

 

5

 

ناظر

 

 

آمار دانش آموزان

تعداد آراء مأخوذه

تعداد آراء صحيح

تعداد آراء باطله

 

 

 

 

 

مهر و امضاء مدير آموزشگاه :

+ ►► نـوشتـه شـده تـوسـط مـحـمــد سـاكـی در و سـاعـت  ◄◄
 

free template blog free template theme template